Farma Angus Goveda, Draginje bb - Telefoni: +43 69 910 970 024, +381 15 565 216

Pratite nas :

Farma

Poljoprivredno gazdinstvo Aleksić

Farma

Angus goveda

Na farmi u Draginju trenutno živi 32 steone junice i jedan priplodni bik vrhunskog pedigrea. Veliki i prostrani pašnjaci obezbeđuju da stoka veći deo godine bude na slobodnoj ispaši. Stalna izloženost čistom vazduhu i suncu čini uslove na farmi idealnim.

Zbog ovakovg prirodnog načina uzgajanja postiže se veći prinos i plodnost stoke, koji utiče da se stopa gravidnosti povećava na 99%.

U okviru farme nalazi se štala izgrađena prema najnovijim standardima u oblasti poljoprivrede i stočarstva. Cilj moderne štale je da tokom zimskih dana obezbedi što više čistog vazduha i sunca, kao i da obezbedi komfor koji u najboljoj mogućoj meri može da nadomesti letnje uslove na otvorenom.

Ishrana tokom zimskog perioda je u 90% zastupljena silaža deteline, ali metodom „ad libitum“, tako da svaka životinja, kao i leti, sama može da odluči koliko joj je dovoljno.